skip to main content
sluta rka
sluta rka

Är du redo att ta steget att sluta?

Eller tvekar du inför att göra det? Tillsammans med Sluta-Röka-Linjen kan du få hjälp att lägga upp en personligt utformad plan för att just ditt kliv ut i tobaksfriheten ska bli möjligt. Välkommen in på vår sida eller ring oss.

Sluta röka

Aktuellt:

Tillbaka på ordinarie öppettider!

 

Ring oss på 020-84 00 00 eller skriv till oss via chatten här intill.

 

 

Följ Sluta-Röka-Linjens lucköppning

 

Var dag i december kan du som använder Facebook ta del av vår lucköppning med tips om förberedelser, hjälpmedel och metoder för att bli tobaksfri. Vår sida på Facebook hittar du här slutarokalinjen

Sluta-Röka-Linjen firar 20 år!

 

Sedan 1998 har Sluta-Röka-Linjen tagit emot över 150000 samtal. Med stor empati inför uppgiften och med beundran av individens egen förmåga att bryta sitt tobaksberoende har rådgivarna på linjen lyssnat, stöttat, motiverat och pratat med de som vänt sig till oss för att sluta röka och snusa. Samtalen kommer också från de som oroar sig för en rökande anhörig och från vården som allt oftare efterfrågar vår kompetens med handledning och utbildning av andra tobaksavvänjare. På senare tid har linjen utvecklats med en digital chatfunktion och erbjuder även trepartssamtal med en tolk på flera olika språk för de som hellre uttrycker sig i skrift eller annat språk än svenska. De kvalificerade rådgivande samtal som Sluta-Röka-Linjen erbjuder har goda förutsättningar att ge önskad effekt om tobaksfrihet och utvärderingar pekar på omkring 35% självskattad tobaksfrihet efter 12 månader för de som fått Sluta-Röka-Linjens individanpassade stöd. Alla som på något sätt varit involverade i Sluta-Röka-Linjen genom åren har på så sätt bidragit till många långa och lyckade rök- och snusstopp, ett stort antal vunna levnadsår och ännu fler friska sådana. Vi har tillsammans varit med om att minska rökningen i befolkningen och skapa en rökfri norm i samhället. Stort tack för ditt engagemang, nu, då och i framtiden!

 
 

 

 

TESTA DIN MOTIVATIONHUR VIKTIGT ÄR DET FÖR DIG ATT SLUTA RÖKA?
1
10
VAD TROR DU OM DIN MÖJLIGHET ATT SLUTA?
1
10
HUR BEREDD ÄR DU ATT SLUTA?
1
10


HUR VIKTIGT ÄR DET FÖR DIG ATT SLUTA RÖKA?

VAD TROR DU OM DIN MÖJLIGHET ATT SLUTA?

HUR BEREDD ÄR DU ATT SLUTA?